• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Projekt saak

Projekt saak

Prachtige fabrikaazje - de kearntechnology foar it systeem

Module Technology (60 sellen bygelyks)

MBB polykristallijn

module krêft 270 ~ 280W

MBB PERC monokristallijn

module krêft 275 ~ 300W

MBB monokristallyn

module krêft 275 ~ 290W

MBB N-type monokristallijn

module krêft 280 ~ 360W

MBB monokristallijn dûbeld glês

module krêft 270 ~ 290W